Nawigacja

O szkole

Historia szkoły

W roku 1857 w Nietulisku została założona przez Zarząd Zakładów Starachowickich Szkoła Elementarna i nosiła nazwę „Szkoła Górniczo-Rządowa w Nietulisku”.

Akt organizacji Szkoły sporządzony został 22 lutego 1857 roku, przedłożony w dniu 21 kwietnia 1858 roku w Gimnazjum Gubernialnym w Radomiu. Kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego reskryptem z dnia 5 czerwca 1858 roku Akta 4296, dozwolił na zaprowadzenie Szkoły w Nietulisku, która z dniem 20 sierpnia 1858 roku została otwarta.

Po odzyskaniu niepodległości w latach 1918-1927 nauka odbywała się w dwuklasowej Szkole Powszechnej, zatrudniała dwóch nauczycieli(w tym kierownika szkoły). Na potrzeby szkoły zostały udostępnione trzy pomieszczenia budynku Dyrekcji Walcowni, dwie sale lekcyjne i jedna sala biblioteki. W roku szkolnym 1921/22 ilość woluminów wynosiła 87, liczba czytelników 30.

W latach 1918/30 kierownikiem szkoły był Pan Wilhelm Kolasiński(przybył z Sosnowca jako absolwent Seminarium Nauczycielskiego). W szkole nauczała jeszcze Pani Stanisława Kolasińska(przybyła z Jędrzejowa absolwentka Państwowego Kursu Nauczycielskiego. Dzięki Panu Kolasińskiemu organizowane były w szkole wieczorowe kursy dla analfabetów, działał sklepik szkolny, z którego dochód przeznaczany był na wzbogacanie księgozbioru biblioteki. Kirownik  występował o podniesienie stopnia organizacji szkoły, co przyniosło zamierzony skutek, bowiem 19 marca 1927 roku w piśmie Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego podniesiono stopień organizacji szkoły do czterech klas. Współdziałał z młodzieżą Nietuliska. W 1927 roku powstała organizacja „Strzelec”, razem z kołem Młodzieży Wiejskiej uczestniczył w pracach społecznych na rzecz wsi, biorącej udział w akcji” Święto sadzenia drzewek”.

Organizował zbiórki pieniędzy na wyposażenie szkoły. Przykładowo za zebrane pieniądze w roku 1927 zakupiono odbiornik lampowy w cenie 690zł oraz pomoce dydaktyczne.

Pogarszający się stan zdrowia nie pozwolił Wilhelmowi Kolasińskiemu na dalsze pełnienie funkcji kierownika szkoły.

W latach 1930/39 stanowisko kierownika szkoły pełnił Pan Stanisław Turketti, kontynuator działań poprzednika. Nowy kierownik systematycznie wzbogacał szkołę w sprzęt i pomoce naukowe. Z jego inicjatywy zakupiono globus, mapę, siatkę i piłkę do siatkówki. Przy jego współpracy powstała w szkole nowa organizacja - Polski Czerwony Krzyż. Powstało też boisko szkolne. Nie były mu obojętne losy dzieci. Na zebraniu w dniu 28 października 1931 roku poruszono sprawę dożywiania dzieci. Od tej pory dzięki funduszom z Państwowego Komitetu Pomocy Dzieciom w Opatowie w kwocie 106zł 40gr oraz darom w postaci cukru i kawy codziennie dożywiano w szkole 46 dzieci.

Był organizatorem wielu wycieczek, np. do Warszawy, Krakowa, Nowej Słupi, Opatowa.

cdn

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
    Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
    27-415 Kunów
  • (041)-2611105
    fax - (041)-2612105

Galeria zdjęć